Cludydd Cromlin

  • curve conveyor

    cludwr cromlin

    Gall cludwr cromlin fodloni gofynion cludo rhes sengl o labelu diod, llenwi, glanhau ac offer arall, a gall hefyd wneud rhes sengl yn rhesi lluosog a cherdded yn araf, er mwyn cynhyrchu capasiti storio a chwrdd â gofynion bwydo mas o sterileiddiwr, platfform storio potel a pheiriant potel oer. Gallwn wneud pen a chynffon dau gludwr cadwyn yn gadwyn gymysg sy'n gorgyffwrdd, fel bod y corff potel (can) mewn cyflwr deinamig Gall fodloni'r pwysau a ...