Cyfeiriad datblygu cludwr yn y dyfodol.

Cludydd yw un o brif offer gweithredu mentrau modern, peiriannau ac offer logisteg, mae'n sail i drefniant rhesymol cynhyrchu màs a phroses llif fecanyddol. Ar gyfer y mentrau logisteg trydydd parti, y cludwr yw'r sylfaen ddeunydd a thechnegol ar gyfer trefnu gweithgareddau logisteg, sy'n adlewyrchu gallu logisteg y fenter.
Cludydd yw sylfaen faterol y system logisteg. Gyda datblygiad a chynnydd logisteg, mae offer logisteg wedi'i wella a'i ddatblygu. Ym maes offer logisteg, mae llawer o offer newydd yn parhau i ddod i'r amlwg, sy'n lleihau dwyster llafur pobl yn fawr, yn gwella effeithlonrwydd gweithrediad logisteg ac ansawdd gwasanaeth, yn lleihau cost logisteg, yn chwarae rhan bwysig mewn gweithrediad logisteg, ac yn hyrwyddo datblygiad cyflym logisteg yn fawr.

Yn y dyfodol, bydd y cludwr yn datblygu tuag at ddatblygiad ar raddfa fawr, gan ehangu cwmpas y defnydd, didoli deunydd yn awtomatig, lleihau'r defnydd o ynni, lleihau llygredd ac agweddau eraill.

1. Parhau i ddatblygu ar raddfa fawr. Mae graddfa fawr yn cynnwys gallu cludo mawr, hyd peiriant sengl mawr ac ongl cludo fawr. Mae hyd y ddyfais cludo hydrolig wedi cyrraedd mwy na 440 km. Mae hyd cludwr gwregys sengl wedi bod bron i 15 km, a bu “ffordd cludo gwregys” yn cynnwys sawl set yn cysylltu Plaid A a Phlaid B. Mae llawer o wledydd yn archwilio strwythur cludo mwy perffaith ar gyfer pellter hir a chynhwysedd mawr yn barhaus. cyfleu deunyddiau.

2. Ehangu cwmpas cais cludwr. Mae datblygu tymheredd uchel, amodau tymheredd isel, deunyddiau cyrydol, ymbelydrol, fflamadwy yn yr amgylchedd yn gweithio, a gallant gludo cludwr deunydd gludiog poeth, ffrwydrol, hawdd ei grynhoi.

3. Gall strwythur y cludwr fodloni gofynion rheolaeth awtomatig y system trin deunydd ar gyfer peiriant sengl. Er enghraifft, dylai'r cludwr troli a ddefnyddir gan y swyddfa bost ar gyfer didoli parseli yn awtomatig allu cwrdd â gofynion gweithredu didoli.

4. Mae lleihau'r defnydd o ynni i arbed ynni wedi dod yn agwedd bwysig ar ymchwil feddygol ym maes technoleg cludo. Cymerwyd bod y defnydd o ynni o 1km y dunnell o ddeunydd yn un o'r mynegeion pwysig o ddewis cludo.

5. Lleihau'r llwch, y sŵn a'r nwy gwacáu a gynhyrchir gan wahanol gludwyr yn ystod y llawdriniaeth.


Amser post: Mawrth-03-2021