Rholer Plastig

  • Plastic roller

    Rholer plastig

    Mae'r model cyfleustodau yn ymwneud â rholer plastig, sy'n cynnwys silindr, gorchudd pen, siafft rholer, dyfais dileu sŵn ac inswleiddio gwres a dyfais tynnu trydan statig. Mae'r siafft rholer yn silindrog, mae'r silindr yn silindrog gwag, mae'r silindr wedi'i lapio ar ochr allanol y siafft rholer, mae'r gorchuddion pen wedi'u trefnu ar ddau ben y silindr, mae strwythurau mewnol y gorchuddion pen ar y ddau ben yn gyson, mae'r berynnau wedi'u gosod y tu mewn i'r beryn ...